Czy można zdobyć jakoś przyjaciół, jeśli ich nie mamy? Dzisiejsze przysłowie daje nam ku temu lekką podpowiedź i kierunek działania.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading