Ilość rąk, które dotykają towaru zanim trafi na półkę sklepową, może być różna w zależności od procesu dostarczania towaru i praktyk sklepu. W typowym łańcuchu dostaw możemy wymienić kilka etapów, w których towar może być dotykany przez różne ręce:

  1. Producent/fabryka: Pracownicy producenta mogą dotykać towar podczas jego produkcji i pakowania.
  2. Dystrybutor/transport: Przewoźnicy i pracownicy odpowiedzialni za transport towaru mogą przemieszczać go z jednego miejsca do drugiego.
  3. Pracownicy magazynu: W magazynach lub centrach dystrybucji pracownicy mogą manipulować towarem, przechowując go przed dostawą do sklepu.
  4. Sklep: W sklepie pracownicy mogą przekładać towar na półkę, ustawiać go i obsługiwać klientów.

No i w końcu zanim towar trafi do sklepu najwyraźniej jest jakieś prawdopodobieństwo, że oprócz rąk ludzkich będzie dotknięty pazurkami różnych latających stworzeń, ale i też niekoniecznie.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading