Tak mniej więcej wyglądały ogłoszenia różnej treści. Odnoszę takie wrażenie, że kiedyś było znacznie łatwiej przeglądać ogłoszenia niż dzisiaj, w wersji elektronicznej.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading