Czy język polski jest podobny do czeskiego? Tak, język polski i czeski są do siebie podobne, ponieważ oba są częścią grupy języków zachodniosłowiańskich. Mają wiele wspólnych cech gramatycznych i leksykalnych, ale różnią się także w wielu aspektach. Dla osób mówiących w jednym z tych języków, nauka drugiego może być łatwiejsza niż nauka języka z innej rodziny językowej, ale nadal istnieją znaczące różnice między nimi. Nagranie głosowe pokaże czy w mojej opinii, to podobne języki.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading