Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, ale chciałbym stwierdzić stanowczo, że ziemniaki, które ja kupuję w ostatnim czasie są wielkości, która mi całkowicie i zdecydowanie nie podoba się. I to dotyczy nie tylko jednego, wybranego sklepu i nie tylko jednego wyjścia na zakupy do pobliskiego sklepu.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading