Własna strefa komfortu to obszar, w którym czujesz się pewnie, komfortowo i bezpiecznie. To sytuacje, zadania lub miejsca, które są dla ciebie znajome i łatwe do opanowania. Wyjście poza tę strefę oznacza podejmowanie wyzwań, które mogą być trudniejsze lub nowe, co może prowadzić do osobistego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Warto czasem wyjść poza swoją strefę komfortu, aby rozwijać się i osiągać nowe cele.

Mogę jeszcze dodać, że ten popularny zwrot który de facto nie wiem skąd się wziął, ale najprawdopodobniej z psychologii i ma pewnie duże powiązanie z modnym w ostatnich czasach rozwojem osobistym. Osobiście jeszcze mogę dołączyć informacje taką, że nie lubię tego zwrotu i wydaje mi się on być nadużywany i osoby które go słyszą, to mogą na samą myśl stawać okoniem. Ale to może tylko ja mam takie wrażenie? Wydaje mi się, że prawdziwe i twarde życie zawiera w sobie codzienne wyzwania i codzienne wychodzenie z siebie, więc czy ten termin tak naprawdę prędzej czy później straci na wartości? Czas pokaże.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading