„Pasażerowie mają obowiązek wsiadania do autobusu wyłącznie pierwszymi drzwiami” – tak jest napisane w regulaminie poruszania się komunikacją miejską hen w Polsce 🙂

W Trójmieście jak jest? Oto co usłyszałem w autobusie. Treść zawarta jest w nagraniu głosowym tylko na stronie internetowej.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading