Wielkie rany bolą mocno. Mniejsze rany bolą mniej. Dlaczego w relacjach z innymi nie warto bagatelizować małych ran? Jak zrozumienie małych ran wpływa na relacje międzyludzkie?