Wielkie rany bolą mocno. Mniejsze rany bolą mniej. Dlaczego w relacjach z innymi nie warto bagatelizować małych ran? Jak zrozumienie małych ran wpływa na relacje międzyludzkie?

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading