Według mojego doświadczenia wiem, że takie wózki potrafią daleko zajść i to nawet bez zakupów.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading