Czy język polski jest podobny do czeskiego? Tak, język polski i czeski są do siebie podobne, ponieważ oba są częścią grupy języków zachodniosłowiańskich. Mają wiele wspólnych cech gramatycznych i leksykalnych, ale różnią się także w wielu aspektach. Dla osób mówiących w jednym z tych języków, nauka drugiego może być łatwiejsza niż nauka języka z innej rodziny językowej, ale nadal istnieją znaczące różnice między nimi. Nagranie głosowe pokaże czy w mojej opinii, to podobne języki.