Już całkiem niedługo zacznę publikować swoje pamiętniki… Pisałem je kiedy jeszcze nie było smartfonów. Zacząłem gdy chodziłem do podstawówki.