Tylko tutaj na stronie www można zobaczyć jak powstawał gotowy rysunek. Wprawdzie widać tylko projekt i końcowy efekt, ale dobre i to. Dzięki temu widać, co się zmieniło od czasu stworzenia projektu.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading