Każdy z nas ma taką samą ilość czasu. Niemniej dla niektórych dobra powinna mieć dużo więcej godzin niż ma. Osobiście wydaje mi się, że nawet po dodaniu tego czasu, to i tak by go było mało.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading