I tutaj, w tym temacie zdania mogą być podzielone. Osobiście cieszy mnie to, że tak jest, gdyż to pokazuje, że zastanawiamy się nad tym przysłowiem. Czy można to przysłowie rozumieć tylko jednoznacznie? Sami to ocenimy w naszych myślach.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading