Czasami podczas robienia komuś zdjęć słyszymy żebyśmy zrobili jemu dobre albo bardzo dobre zdjęcie. I nic w tym dziwnego, bo jeśli mamy mieć jakąś pamiątkę z jakiegoś miejsca albo pamiątkę swojego wyglądu, to chcemy żeby wizerunek wyglądał jak najlepiej.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading