Słowa ludzi mają wielką moc oddziaływania. Niemniej oprócz słów, które słyszymy są jeszcze czynniki, które sprawiają, że dociera do nas więcej informacji na temat który słyszymy. Na co jeszcze zwracamy uwagę? O tym troszkę więcej na pewno w moim stronniczym, subiektywnym, osobistym komentarzu głosowym dostępnym tylko na stronie internetowej 🙂