Mało kiedy dany jest mi taki widok, że człowiek w średnim wieku staje na chodniku i zaczyna się modlić przed figurą Jezusa. Niektórzy szukają tam swojego ratunku.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading