Dziś w komentarzu głosowym o tym, że z perspektywy mojego mijającego czasu młodzież lubi zajęcia.

Mój komentarz głosowy