Piękny napis, od razu zauważalna treść przyciąga oko i wzmaga się chęć przyjrzenia się temu bliżej. Czy jest gdzieś dostępna kultura tak widocznie reklamowana? W nagraniu głosowym moje spostrzeżenia w tej materii.