Być może tym przysłowiem nie zdobędę przychylności tych, którzy nie spożywają mięsa. Niemniej warto wyjść poza kulinarne podejście wnikając w treść i sens tego przysłowia.