Już mamy doświadczenie w korzystaniu z kas samoobsługowych. Dostrzegam, że coraz więcej nowych ludzi przy nich się pojawia. Ale jest coś, co nas do nich zniechęca i rzadziej z nich korzystamy.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading