A w roku 1989 prowadziliśmy własne śledztwo. Czym ono się różniło od dzisiejszego śledztwa? I czy było skuteczne? We wpisie jeszcze informacja o mini grach. I o tym jaką wartość kiedyś stanowiły surowce wtórne.