Ostatnie przechodzę trudne dni. Pomyślałem sobie, że uspokoję się korzystając z muzyki relaksacyjnej. A jak to na mnie wpłynęło, to o tym więcej w nagraniu głosowym.