Ostatnie przechodzę trudne dni. Pomyślałem sobie, że uspokoję się korzystając z muzyki relaksacyjnej. A jak to na mnie wpłynęło, to o tym więcej w nagraniu głosowym.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading