No i nastał ten moment kiedy wracamy do cyklicznych zajęć. Czas do szkoły, do pracy po urlopach… Pewna stabilizacja jest wskazana.