A były to czasy kiedy nie było telefonów komórkowych. A i mało kto w mniejszym mieście miał zwykły telefon stacjonarny. Więc pozostało tylko pisanie listów i długi czas oczekiwania na otrzymanie ale i również trzeba się było zmobilizować, żeby taki list napisać.