Tak, liście już opadły… To był piękny moment widzieć piękno jesieni. Nadchodzą ciemne, szare dni listopada. To jeden z trudniejszych miesięcy w każdym roku.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading