To, co wspominam sobie dzięki tym słowom pisanym ponad 30 temu zaczynam sobie przywracać te faktyczne wydarzenia. Niektóre kojarzę dość dobrze jak się dobrze zastanawiam. Ale na co mi kompot ze śliwek? Trochę szkoda, że nie napisałem…