Człowiek ma granice swojej wytrzymałości cierpliwości i jeszcze innych cech a ja ostatnio mocno zbliżyłem się do granic wytrzymałości pod względem cierpliwości i znoszenia różnych trudności osobistych…

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading