Mówi się że przysłowia to jest mądrością narodu i rzeczywiście każdy naród ma jakieś swoje przysłowia. Dziś przysłowie norweskie.

Bóg karze nie człowieka, ale grzech.