Od czasu do czasu do Pasłęka przyjeżdżała taka buda albo swojego rodzaju wóz Drzymały, w których to znajdowały się stanowiska z grami komputerowymi i za określoną kwotę można było grać i cieszyć się rozrywką, której nie można było mieć tak jak dzisiaj w domu albo nawet w smartfonie.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading