Rozumiemy wiele różnych rzeczy i mamy świadomość czym jest prawie każdy czynnik z tego przysłowia. Ale czy na pewno wszystkie te czynniki w tym przysłowiu są dla nas oczywiste?

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading