Na świecie głoduje ponad 690 milionów osób. A w Polsce różne organizacje podają, że około 10–25% dzieci w wieku do 14 lat cierpi przez głód i spożywa najwyżej jeden posiłek dziennie. Widok osób, które czegoś szukają na śmietnikach jest powszechny, wręcz codzienny. Nie wspomnę o tym, że niektóre osoby pukają do naszych drzwi z prośbą o jakieś wsparcie.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading