Francuskie przysłowie na dziś może sprawiać, że wielkim można być wtedy, gdy będzie się w przyszłości małym? Czy chodzi o to, żeby w przeszłości zacząć od bycia małym?

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading