Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek – dziś właśnie takie przysłowie z Afryki. No i chyba faktycznie coś w tym jest, że w dobie stanu epidemii i swoistego odizolowania się od innych brakuje nam bardzo drugiego człowieka a jeszcze do tego dochodzi patrzenie na bliźniego, na jego pół twarzy, bo drugie pół jest zakryte maseczką.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading