Każdy w jakiś sposób ma jakieś mechanizmy, które go uruchamiają i mogą sprawiać, że czujemy się dobrze. Te mechanizmy możemy odkrywać wraz z wiekiem. Ale można je nabyć dużo szybciej stawiając sobie różne pytania na przykład : dlaczego?

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading