Nieuchronnie zbliżamy się do listopada i widać to po liściach, które coraz częściej szaleją na naszych podwórkach…