Znane jest powiedzenie, że podróże kształcą. Tylko że wykształci się ktoś, kto chce wyciągnąć jakąś lekcje, naukę z tego, co widzi podczas podróży. Co takiego jeszcze można dostrzec w Miejskiej Komunikacji w Trójmieście?

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading