Przyznać muszę, że nie było mnie kilka ładnych miesięcy. To był dla mnie intensywny czas w życiu osobistym. Dzięki tej przerwie elektronicznej, mogłem zatrzymać się nad swoim życiem i przemyśleć wiele spraw oraz spojrzeć na to, co dzieje się u mnie i dookoła mnie z większego dystansu. Dostrzegłem wiele mądrych rzeczy i dostrzegłem wiele absurdów. Życie nie szczędzi nam takich doświadczeń. Nieco więcej w nagraniu głosowym.