Tych sobót szkolnych było na szczęście mało, ale i do teraz nikt chyba nie chce uczyć się w tym dniu ani chodzić do pracy… Kiedyś wszystko było inne…