Stefania robi zapasy w tajemnicy przed wszystkimi. Im mniej wiedzą tym lepiej. Mąż się zbroi, walczy za kraj a ona walczy o utrzymanie siebie i rodziny. Wewnętrznie przeżywa strach, ból… ale się nie poddaje.

Do 040

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading