Znam osoby, które uchodzą za mądre na swój sposób i to widać w ich postawie, zachowaniu, stylu bycia. Gdy je się pozna, porozmawia, to ich mądrość pryska jak bańka mydlana. Dla przykładu jeśli ktoś mówi jak być przyjacielem, to niech sam stosuje to, o czym mówi a w rzeczywistości, w kontaktach z innymi niech przejawia cechy przyjacielskie :). Albo niech po prostu będzie bardziej szczery i otwarty. Więcej w nagraniu głosowym