Jak się jest dzieckiem, to wszystko, co słodkie to jest lubiane. A kiedy się jest już w średnim wieku, to czasami słodkie cieszy tylko oko.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading