Piękny napis, od razu zauważalna treść przyciąga oko i wzmaga się chęć przyjrzenia się temu bliżej. Czy jest gdzieś dostępna kultura tak widocznie reklamowana? W nagraniu głosowym moje spostrzeżenia w tej materii.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading