Takie to były kiedyś czasy, że niektórzy celebryci pokazywali się na foliowych torebkach, które dzisiaj tak popularnie nazywamy reklamówkami. Wtedy to był jeden z nielicznych kanałów umożliwiający wgląd w zachodnią kulturę. Czyli mało było kultury zachodniej w mediach czy prasie (Internetu nie było 8>})

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading