Bardzo rzadko słyszymy takie orientalne przysłowia z mało nam znanych krajów. Być może znamy podobne przysłowia, które odzwierciedlają sens tego dzisiejszego. Właściwie to jest rzeczą oczywistą, że jako ludzie, którzy popełniają różnego rodzaju błędy potrafimy przyznać się do tego, że czegoś nie wiemy, ale nie zawsze i nie dla wszystkich jest to takie oczywiste i proste.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading