Potrzeba towarzystwa jest bardzo silna. Swoim zasięgiem w latach 80 i 90 a na pewno i teraz obejmuje również i inne szkoły podstawowe, które funkcjonują w pobliżu albo w dalszej nawet odległości. W dobie dzisiejszego stanu, który trwa już prawie 2 lata taką silną potrzebę wzajemnego, bliskiego, osobistego kontaktu widać dzisiaj coraz bardziej wyraźnie.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading