Środek lutego zapisał się bardzo dobrze, bo w tym roku i chyba w tym sezonie spadł pierwszy śnieg w Trójmieście. No niestety bardzo szybko się topił, bo temperatura była dodatnia.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading