Jak co roku przez pół swojego życia. Jestem, aby doceniać to, co dla mnie zrobił Jehowa poprzez Jezusa.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading