Jak co roku przez pół swojego życia. Jestem, aby doceniać to, co dla mnie zrobił Jehowa poprzez Jezusa.