Czy to jest tak zwany błąd w druku że jest na plakacie wyraz operetta? Jak myślicie?

Z włoskiego operetta znaczy „mała opera” czyli komediowy utwór sceniczny, bardzo zbliżony do opery, jednak o lekkim, popularnym charakterze.