Przyznaję, że noszenie maseczek nie jest komfortowe. A może to tylko te, które ja posiadam nie są wygodne. A tak czy inaczej zanosi się na to, że długo będziemy maseczki nosić.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading